UКОРИСТЕЊЕ МЕДИЈАЦИЈА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СЛУЧАИ НА ПОЛОВО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

23 February 2022 | INFORMATION MATERIAL

UКОРИСТЕЊЕ МЕДИЈАЦИЈА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СЛУЧАИ НА ПОЛОВО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО

Presentation by dr. Angela du Plessis

Download: MK