Upotreba medijacije u radu sa slučajevima seksualnog uznemiravanja na radu

23 February 2022 | INFORMATION MATERIAL

Upotreba medijacije u radu sa slučajevima seksualnog uznemiravanja na radu

Prezentacija dr. Angele du Plesiss

Download: BHS